Vande Gujarat News
Breaking News

Category: Surat

જિલ્લા સૈનિક કલ્યાણ અને પુનર્વસવાટ કચેરી,સુરત દ્વારા સૈનિક સંમેલન ભરૂચના પંડિત ઓમકારનાથ ઠાકુર કલાભવન ખાતે યોજાયું, પૂર્વ સૈનિકો તથા શહાદત પામેલા સૈનિકોના પરિવારજનોનું અભિવાદન કરાયું

Vande Gujarat News